נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

ועדת מלגות-ועדת רשות

תפקיד

שמות החברים בוועדה

ישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

בוחנת קריטריונים לחלוקת מלגות במועצה.

מזכיר (עובד)

יעקב אקריש

מועצה

חברה (נציגה)

ענבל מימון

באר שבע

חברה (נציגה)

איה סגל

עין תמר

חבר (נציג)

אסף סבג

עין גדי

רכזת תרבות (עובדת)

סימה שוורץ

מועצה

רכזת חוגים (עובדת)

גלית הרמן

מועצה