נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדת שילוט-ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (עובד)

גיא דוננפלד

מועצה

מאשרת הוספה או גריעה של שלטים במועצה

מנהל אגף תפעול (מתוקף תפקידו )

אוריאל צבי

מועצה

מנהל רישוי עסקים (מתוקף תפקידו)

עידן שילמן

מועצה

מנהל נכסי המועצה (מתוקף תפקידו)

פיני הרוש

מועצה