נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדת בחינה-ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

בוחנת כשירות מועמדים לעבודה במועצה.

חברי ועדת בחינה של החכ"ל נקבעים על ידי התאגידים העירוניים במשרד הפנים ובהתאם לאישור מבנה ארגוני.

מנכ"ל המועצה (עובד)

ארז בדש

מועצה

מנהלת משאבי אנוש (עובדת)

איילה בורבא

מועצה

בהתאם לתפקיד הנבחר

מנהל אגף רלבנטי

מועצה

חבר (נציג)

אנדריי בוסקילה

עין גדי

מתוקף תפקידו

נציג רשות סמוכה

 

מתוקף תפקידו

נציג רשות הפנים

 

בהתאם לתפקיד ולהנחיות משרד הפנים

נציג הסתדרות העובדים / מהנדסים