נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדת רכש- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר ס. גזבר (עובד)

אהרוני שבתאי

מועצה

מופקדת על פעילויות הרכש של הרשות ועל רישומו, מדווחת על אי התאמות בין המלאי במחסנים ובין הרישומים בספרים ומחליטה על דרכי עדכון הרישומים וכן מחליטה על ייעודם של טובין בלתי ראויים לשימוש ואינם ניתנים למכירה.

רכזת חוגים (עובדת)

גלית הרמן

מועצה

מנהלת רכש (עובדת)

מזל מצליח

מועצה

חברה

יועמ"ש

מועצה