נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

אשכול נגב מזרחי-ועדת רשות

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

דירקטור

ארז בדש

מועצה

דירקטורית

ליאור רוסו

הר עמשא