נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדת ערר לארנונה- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נציג)

חברה (נציגה)

חברה (נציגה)

הרכב 1:

עמוס גנור

נעמה ורמוט

נירה בן עיון

עין גדי

עין תמר

נאות הכיכר

לדון בהשגות של חיובי ארנונה על שומת ארנונה שנקבעה להם, במידה ומנהל הארנונה דחה את בקשתם.

יו"ר (נציג)

חברה (נציגה)

חבר (נציג)

הרכב 2:

עמוס גנור

נעמה ורמוט

יהושע פקס

עין גדי

עין תמר

הר עמשא

יו"ר (נציג)

חבר (נציג)

חברה (נציגה)

הרכב 3:

עמוס גנור

יהושע פקס

נירה בן עיון

עין גדי

הר עמשא

נאות הכיכר