נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ועדות המועצה 2017

ועדות המועצה 2017

וועדת השקעות-ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

מנכ"ל ומנהל כספים (עובד)

ארז בדש

מועצה

מהנדס המועצה (עובד)

גיא דוננפלד

מועצה

מזכיר המועצה (עובד)

יעקב אקריש

מועצה