נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פניות בתחום חוק חופש המידע

פניות בתחום חוק חופש המידע

פרטי הממונה על יישום חוק חופשי המידע

שם הממונה: מר יעקב אקריש
טלפון: 08-6688844
פקס:   08-6688944
כתובת: מועצה אזורית תמר,  נווה זוהר