נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מגזין ראש המועצה

מגזין ראש המועצה

ניוזלטר תמר - ספטמבר 2018

דבר ראש המועצה לחודש ינואר 2018

דבר ראש המועצה - דצמבר 2017

דבר ראש המועצה - נובמבר 2017

דבר ראש המועצה - אוקטובר 2017

דבר ראש המעוצה - ספטמבר 2017

דבר ראש המועצה אוגוסט 2017 - סיכום 14 שנות פעילות במועצה

דבר ראש המועצה - יולי 2017

מידעון לתושב יוני 2017

מידעון לתושב - מאי 2017

"חדשות התמר" - מרץ 2017

"חדשות התמר" - פברואר 2017

דבר ראש המועצה - ינואר 2017