נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1 בנושא מיסים
2.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 2 בנושא תקציב
3.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11 לשנת 2016
4.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10 לשנת 2016
5.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 09 לשנת 2016
6.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 08 לשנת 2016
7.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 07 לשנת 2016
8.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 06 לשנת 2016
9.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 05 לשנת 2016
10.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 04 לשנת 2016
11.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 03 לשנת 2016
12.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02 לשנת 2016
13.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01 לשנת 2016