נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

טפסים - מחלקת גזברות וגביה

טפסים - מחלקת גזברות וגביה

מס.
כותרת
הורדה
1.
טופס בקשה להנחה 2018
2.
טופס בקשה להנחה לנזקק 2018
3.
טופס הצהרת מספר נפשות
4.
טופס בקשה לקבלת אישור בגין אי שימוש - צריכה בנכס
5.
טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה
6.
טופס בקשה להחלפת מחזיק בנכס
7.
טופס בקשה לבדיקת מד מים - בוררות