נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

טפסים - מחלקת גזברות וגביה

טפסים - מחלקת גזברות וגביה

מס.
כותרת
הורדה
1.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2017
2.
טופס הצהרת מספר נפשות
3.
טופס בקשה לקבלת אישור בגין אי שימוש - צריכה בנכס
4.
טופס בקשה להכרה בתעריף מיוחד בשל צריכה חריגה הנובעת מנזילה
5.
טופס בקשה להחלפת מחזיק בנכס
6.
טופס בקשה לבדיקת מד מים - בוררות