נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ארנונה

ארנונה

מס.
כותרת
הורדה
1.
אישור חריג להטלת ארנונה
2.
צו המיסים לשנת 2018
3.
דברי הסבר - טיוטה לצו המיסים לשנת 2018
4.
טיוטה - לצו המיסים לשנת 2018
5.
צו המיסים לשנת 2017
6.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2017
7.
הסבר להחלטה על הטלת ארנונה לשנת 2017
8.
היטל המיסים לשנת 2016 - חוברת לתושב
9.
היטל הארנונה לשנת 2016
10.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2016
11.
אישור חריג לשנת 2016
12.
היטל הארנונה לשנת 2015
13.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2015
14.
אישור חריג לשנת 2015/1
15.
אישור חריג לשנת 2015/2
16.
אישור חריג לשנת 2015/3
17.
היטל הארנונה לשנת 2014
18.
היטל הארנונה לשנת 2013
19.
אישור חריג לשנת 2013/1
20.
אישור חריג לשנת 2013/2
21.
אישור חריג לשנת 2013/3
22.
היטל הארנונה לשנת 2012
23.
אישור חריג לשנת 2012/1
24.
אישור חריג לשנת 2012/2
25.
אישור חריג לשנת 2012/3
26.
היטל הארנונה לשנת 2011
27.
היטל הארנונה לשנת 2010
28.
היטל הארנונה לשנת 2009