נגישות
לעמוד המועצה ב - Facebook

ארנונה

ארנונה

מס.
כותרת
הורדה
1.
צו המיסים לשנת 2017
2.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2017
3.
הסבר להחלטה על הטלת ארנונה לשנת 2017
4.
היטל המיסים לשנת 2016 - חוברת לתושב
5.
היטל הארנונה לשנת 2016
6.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2016
7.
אישור חריג לשנת 2016
8.
היטל הארנונה לשנת 2015
9.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2015
10.
אישור חריג לשנת 2015/1
11.
אישור חריג לשנת 2015/2
12.
אישור חריג לשנת 2015/3
13.
היטל הארנונה לשנת 2014
14.
היטל הארנונה לשנת 2013
15.
אישור חריג לשנת 2013/1
16.
אישור חריג לשנת 2013/2
17.
אישור חריג לשנת 2013/3
18.
היטל הארנונה לשנת 2012
19.
אישור חריג לשנת 2012/1
20.
אישור חריג לשנת 2012/2
21.
אישור חריג לשנת 2012/3
22.
היטל הארנונה לשנת 2011
23.
היטל הארנונה לשנת 2010
24.
היטל הארנונה לשנת 2009