נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ארנונה

ארנונה

מס.
כותרת
הורדה
1.
דברי הסבר - טיוטה לצו המיסים לשנת 2018
2.
טיוטה - לצו המיסים לשנת 2018
3.
צו המיסים לשנת 2017
4.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2017
5.
הסבר להחלטה על הטלת ארנונה לשנת 2017
6.
היטל המיסים לשנת 2016 - חוברת לתושב
7.
היטל הארנונה לשנת 2016
8.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2016
9.
אישור חריג לשנת 2016
10.
היטל הארנונה לשנת 2015
11.
טופס בקשה להנחה בארנונה לשנת 2015
12.
אישור חריג לשנת 2015/1
13.
אישור חריג לשנת 2015/2
14.
אישור חריג לשנת 2015/3
15.
היטל הארנונה לשנת 2014
16.
היטל הארנונה לשנת 2013
17.
אישור חריג לשנת 2013/1
18.
אישור חריג לשנת 2013/2
19.
אישור חריג לשנת 2013/3
20.
היטל הארנונה לשנת 2012
21.
אישור חריג לשנת 2012/1
22.
אישור חריג לשנת 2012/2
23.
אישור חריג לשנת 2012/3
24.
היטל הארנונה לשנת 2011
25.
היטל הארנונה לשנת 2010
26.
היטל הארנונה לשנת 2009