נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ארנונה

ארנונה

מס.
כותרת
הורדה
1.
טפסים - מחלקת גביה
2.
נספח 1 - תוכנית המיתאר לנווה זוהר
3.
נספח 1 - תוכנית המיתאר לנווה זוהר
4.
טיוטה לצו המיסים - 2019
5.
אישור חריג להטלת ארנונה
6.
צו המיסים לשנת 2018
7.
דברי הסבר - טיוטה לצו המיסים לשנת 2018
8.
טיוטה - לצו המיסים לשנת 2018
9.
צו המיסים לשנת 2017
10.
הסבר להחלטה על הטלת ארנונה לשנת 2017
11.
היטל המיסים לשנת 2016 - חוברת לתושב
12.
היטל הארנונה לשנת 2016
13.
אישור חריג לשנת 2016
14.
היטל הארנונה לשנת 2015
15.
אישור חריג לשנת 2015/1
16.
אישור חריג לשנת 2015/2
17.
אישור חריג לשנת 2015/3
18.
היטל הארנונה לשנת 2014
19.
היטל הארנונה לשנת 2013
20.
אישור חריג לשנת 2013/1
21.
אישור חריג לשנת 2013/2
22.
אישור חריג לשנת 2013/3
23.
היטל הארנונה לשנת 2012
24.
אישור חריג לשנת 2012/1
25.
אישור חריג לשנת 2012/2
26.
אישור חריג לשנת 2012/3
27.
היטל הארנונה לשנת 2011
28.
היטל הארנונה לשנת 2010
29.
היטל הארנונה לשנת 2009