נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

חוקי עזר

חוקי עזר

מס.
כותרת
הורדה
1.
אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר החזקת מקלטים
2.
אימוץ חוק עזר לדוגמא בדבר הריסת מבנים מסוכנים
3.
חוק עזר לרשות הניקוז תמר- שמירה על רשת ניקוז, תשמ"ה-1985
4.
חוק עזר לתמר - אגרת תעודת אישור, תשל"ו-1975
5.
חוק עזר לתמר - בטיחות הביקורים במצדה, תש"ך 1960
6.
חוק עזר לתמר - הוצאת אשפה, תש"ם-1980
7.
חוק עזר לתמר - הסדרת השמירה, תשל"ט-1991
8.
חוק עזר לתמר- העמדת רכב וחנייתו, תשס"ח-2008
9.
חוק עזר לתמר- הצמדה למדד, תשמ"א-1981
10.
חוק עזר לתמר - פיקוח על כלבים, קופים וחתולים, תשנ"א-1991
11.
חוק עזר לתמר - רחצה על שפת הים, תשנ"א-199
12.
חוק עזר לתמר - שילוט, תשס"ט-2009
13.
חוק עזר (שמירת איכות הסביבה, הסדר, הניקיון והרכוש הציבורי