נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

תמצית הדו"חות הכספיים

תמצית הדו"חות הכספיים

מס.
כותרת
הורדה
1.
תמצית הדוחות הכספיים - דוח לתושב לשנת 2015
2.
תמצית הדוחות הכספיים - דוח לתושב לשנת 2014
3.
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2014