נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

תמצית הדו"חות הכספיים

תמצית הדו"חות הכספיים

מס.
כותרת
הורדה
1.
ספר תקציב 2019
2.
תמצית הדוחות הכספיים - דוח לתושב לשנת 2016
3.
תמצית הדוחות הכספיים - דוח לתושב לשנת 2015
4.
תמצית הדוחות הכספיים - דוח לתושב לשנת 2014
5.
דו"ח כספי מבוקר לשנת 2014