נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

טפסים מתחום רישוי עסקים

טפסים מתחום רישוי עסקים

מס.
כותרת
הורדה
1.
טופס 8 ב' - חוות דעת מורשה נגישות
2.
טופס בקשה לרישיון להצבת שילוט
3.
טופס דרישות להגשת בקשה לרישיון עסק
4.
טופס ייפוי כח
5.
שאלון סביבתי - פרשה טכנית חדש
6.
טופס פרשה טכנית לבתי אוכל
7.
טופס דרישות להגשת בקשת רישיון עסק לאירוע תחת כיפת השמים