נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

טפסים מתחום רישוי עסקים

טפסים מתחום רישוי עסקים

מס.
כותרת
הורדה
1.
טופס בקשה לרישיון להצבת שילוט
2.
טופס דרישות להגשת בקשה לרישיון עסק
3.
טופס ייפוי כח
4.
שאלון סביבתי - פרשה טכנית חדש
5.
טופס פרשה טכנית לבתי אוכל
6.
טופס דרישות להגשת בקשת רישיון עסק לאירוע תחת כיפת השמים