נגישות
לעמוד המועצה ב - Facebook

טפסים מתחום רישוי עסקים

טפסים מתחום רישוי עסקים

מס.
כותרת
הורדה
1.
טופס דרישות להגשת בקשה לרישיון עסק
2.
טופס ייפוי כח
3.
שאלון סביבתי - פרשה טכנית חדש
4.
טופס פרשה טכנית לבתי אוכל
5.
טופס דרישות להגשת בקשת רישיון עסק לאירוע תחת כיפת השמים
6.
טופס בקשה להצבת שילוט