נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2014

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2014

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 14 לשנת 2014
2.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 13 לשנת 2014
3.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12 לשנת 2014
4.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11 לשנת 2014
5.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10 לשנת 2014
6.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 09 לשנת 2014
7.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 08 לשנת 2014
8.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 07 לשנת 2014
9.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 06 לשנת 2014
10.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 05 לשנת 2014
11.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 04 לשנת 2014
12.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 03 לשנת 2014
13.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02 לשנת 2014
14.
פרוטוקול מישיבת מועצה מספר 01 לשנת 2014