נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2015

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2015

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 13 לשנת 2015
2.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12 לשנת 2015
3.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11 לשנת 2015
4.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10 לשנת 2015
5.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 09 לשנת 2015
6.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 08 לשנת 2015
7.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 07 לשנת 2015
8.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 06 לשנת 2015
9.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 05 לשנת 2015
10.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 04 לשנת 2015
11.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 03 לשנת 2015
12.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02 לשנת 2015
13.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01 לשנת 2015