נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
חומרים לישיבת מליאה מס 08/2017 שתתקיים בתאריך 24.09.2017
2.
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 לשנת 2017 פורסם ביום 01/08
3.
פרוטוקול שלא מן המניין מספר 2 לשנת 2017 בנושא היטל המיסים - פורסם בתאריך 02/072017 (ניתן להאזין בקובץ המופיע בפרוטוקול ישיבה מס' 6)
4.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 5 לשנת 2017 - פורסם ביום 28.06.2017
5.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 3 לשנת 2017 - פורסם ביום 29.05.2017
6.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1 בנושא עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 פורסם ביום 29.3.17
7.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02 לשנת 2017 פורסם ביום 29.3.17
8.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01 לשנת 2017 פורסם ביום 27.2.17