נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול שלא מן המניין מספר 2 לשנת 2017 בנושא היטל המיסים - פורסם בתאריך 02/072017
2.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 5 לשנת 2017 - פורסם ביום 28.06.2017
3.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 3 לשנת 2017 - פורסם ביום 29.05.2017
4.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1 בנושא עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 פורסם ביום 29.3.17
5.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02 לשנת 2017 פורסם ביום 29.3.17
6.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01 לשנת 2017 פורסם ביום 27.2.17