נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מספר 11 לשנת 2017 פורסם ביום 04.02.18
2.
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 5 בנושא אישור תקציב שנת 2018 מיום 31 בדצמבר 2017 - חתום
3.
פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 4 בנושא אישור עדכון תקציב הרשות מספר 2 לשנת 2017 מיום 31 לדצמבר 2017-חתום
4.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 10 לשנת 2017 - פורסם ביום 02.01.2018
5.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 9 לשנת 2017 - פורסם ביום 28.11.2017
6.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 8 לשנת 2017 - פורסם ביום 05.11.2017
7.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 7 לשנת 2017 - פורסם ביום 27.09.2017
8.
עדכון תקציב הרשות לשנת 2017 מס' 1- פורסם בתאריך 27.9.17
9.
פרוטוקול מליאת המועצה מס' 6 לשנת 2017 פורסם ביום 01/08
10.
פרוטוקול שלא מן המניין מספר 2 לשנת 2017 בנושא היטל המיסים - פורסם בתאריך 02/072017 (ניתן להאזין בקובץ המופיע בפרוטוקול ישיבה מס' 6)
11.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 5 לשנת 2017 - פורסם ביום 28.06.2017
12.
פרוטוקול ישיבת מועצה מס 3 לשנת 2017 - פורסם ביום 29.05.2017
13.
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 1 בנושא עדכון תקציב מספר 2 לשנת 2016 פורסם ביום 29.3.17
14.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 02 לשנת 2017 פורסם ביום 29.3.17
15.
פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 01 לשנת 2017 פורסם ביום 27.2.17