נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז מס' 15/17 למתן שירותי איסוף ועיבוד נתוני ייעודי קרקע בוועדה המקומית לתכנון ובניה במועצה האזורית תמר
2.
דרוש/ה גזבר/ית
3.
מכרז מס 14 לשירותי הסעות תלמידים, עובדי הוראה ועובדי הרשות
4.
שאלון למועמד
5.
מכרז החברה הכלכלית חבל ים המלח מס' 2/17 להתקשרות בהסכם מסגרת למכירת ואספקת ציוד חופי
6.
מכרז החברה הכלכלית חבל ים המלח מס' 03/17- לבניית 10 יחידות דיור צמודות קרקע בישובי כיכר סדום (5 במושב נאות הכיכר ו- 5 במושב עין תמר)
7.
מכרז פומבי מספר 13/17 לביצוע סמינרים בבית ספר מקיף עין גדי
8.
מכרז פומבי מספר 12/17 להתקשרות בחוזה למתן שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית בתחום שיפוטה של המועצה האזורית תמר
9.
דרוש/ה לתפקיד תברואן
10.
דרוש/ה לתפקיד מנהל שירותים פסיכולוגיים
11.
דרוש/ה לתפקיד פיקוח חופים
12.
דרושים לתפקיד פקח רב תכליתי
13.
דרוש/ה לתפקיד מידען
14.
דרוש/ה לתפקיד עובד אחזקה במט"ש
15.
דרוש/ה לתפקיד הנדסאי בנין לאחזקה
16.
דרוש/ה לתפקיד הנדסאי בנין לאגף הנדסה
17.
דרוש/ה לתפקיד בוחן רישוי
18.
דרוש/ה לתפקיד בודק תוכניות בנין עיר