נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז מס 14 לשירותי הסעות תלמידים, עובדי הוראה ועובדי הרשות
2.
שאלון למועמד
3.
מכרז החברה הכלכלית חבל ים המלח מס' 2/17 להתקשרות בהסכם מסגרת למכירת ואספקת ציוד חופי
4.
מכרז החברה הכלכלית חבל ים המלח מס' 03/17- לבניית 10 יחידות דיור צמודות קרקע בישובי כיכר סדום (5 במושב נאות הכיכר ו- 5 במושב עין תמר)
5.
מכרז פומבי מספר 13/17 לביצוע סמינרים בבית ספר מקיף עין גדי
6.
מכרז פומבי מספר 12/17 להתקשרות בחוזה למתן שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית בתחום שיפוטה של המועצה האזורית תמר
7.
דרוש/ה לתפקיד תברואן
8.
דרוש/ה לתפקיד מנהל שירותים פסיכולוגיים
9.
דרוש/ה לתפקיד פיקוח חופים
10.
דרושים לתפקיד פקח רב תכליתי
11.
דרוש/ה לתפקיד מידען
12.
דרוש/ה לתפקיד עובד אחזקה במט"ש
13.
דרוש/ה לתפקיד הנדסאי בנין לאחזקה
14.
דרוש/ה לתפקיד הנדסאי בנין לאגף הנדסה
15.
דרוש/ה לתפקיד בוחן רישוי
16.
דרוש/ה לתפקיד בודק תוכניות בנין עיר