נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי המועצה לשנת 2017

מכרזי המועצה לשנת 2017

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז מס' 21/17 לביצוע סובה ותאורה בכביש גישה ליישוב הר עמשא
2.
הודעה על שינוי תנאי סף להתקשרות במסגרת מכרז מס'20/17
3.
מכרז מס 20/17 להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה והתאמות בינוי בשטחים ומבנים במוא"ז תמר
4.
הודעה על דחייה- מכרז מס' 19/17 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה
5.
הזמנה להגשת בקשה להיכלל במאגר היועצים/מתכננים/מנהלי פרויקטים של מועצה אזורית תמר
6.
מכרז מס' 19/17 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה למועצה האזורית תמר
7.
מכרז מס' 18/17 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת חומרי ניקיון וציוד משק למועצה האזורית תמר
8.
מכרז פומבי מספר 17/17 להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת כימיקלים לטיפול בבוצה במועצה האזורית תמר
9.
מכרז מס' 15/17 למתן שירותי איסוף ועיבוד נתוני ייעודי קרקע בוועדה המקומית לתכנון ובניה במועצה האזורית תמר
10.
מכרז מס' 16/17 להתקנת ואחזקת מצלמות אבטחה ותשתיות תקשורת בעין בוקק וברחבי המועצה האזורית תמר
11.
מכרז פומבי מספר 13/17 לביצוע סמינרים בבית ספר מקיף עין גדי
12.
מכרז פומבי מספר 12/17 להתקשרות בחוזה למתן שירותי שאיבה ושטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית בתחום שיפוטה של המועצה האזורית תמר
13.
מכרז מס 14 לשירותי הסעות תלמידים, עובדי הוראה ועובדי הרשות