נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

מכרזי המועצה 2018

מכרזי המועצה 2018

מס.
כותרת
הורדה
1.
מכרז מס' 09/18 לייצור, אספקה והתקנה של אלמנטי נגרות בתיכון עין גדי
2.
מכרז 06/2018 - מודעה בדבר שינוי בתנאי הסף
3.
מכרז מס' 08/18 להתקשרות בהסכם מסגרת למתן שירותי פרסום מודעות למועצה האזורית תמר
4.
מכרז מס' 07/18 למתן שירותי עריכת ביטוחים עבור המועצה האזורית תמר
5.
מכרז פומבי מס' 06/18 לאיסוף ופינוי אשפה ופסולת לרבות גזם וגושית על-ידי משאיות דחס ומנוף משטח שיפוט המועצות האזוריות תמר וערבה תיכונה
6.
מכרז מס' 05/18 לביצוע עבודות להחלפת גדר הביטחון בנאות הכיכר
7.
מכרז מס' 04/18 למתן שירותי ייעוץ, ליווי ופיקוח בתחומי המחשוב, התקשוב, התקשורת, אבטחת המידע ומערכות המידע
8.
מכרז מס' 03/18 למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי וניהולי עבור המועצה האזורית תמר
9.
מכרז מס' 02/18 להתקשרות בהסכם למתן שירותים של פינוי, סילוק וקבורה של פסולת חקלאית למועצה האזורית תמר
10.
מכרז מס' 1/18 להתקשרות בהסכם למתן שירותים בנושא מיצוי תקציבי תמיכות למועצה האזורית תמר