נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

כותבים עלינו

כותבים עלינו

מס.
כותרת
הורדה
1.
אפריל 2017 - הקמת מחלקת יישובים
2.
אוקטובר 2017 - כנס סל שירותים ותקציב הוועדים החדש
3.
אוגוסט 2017 - מחלקת יישובים בפעילות שיא