נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

קול קורא ליישובים

קול קורא ליישובים

מס.
כותרת
הורדה
1.
קול קורא לתכנון ופיתוח תשתיות פיזיות - פברואר 2017
2.
קול קורא חושבים עושים 2018
3.
קול קורא - תשתיות פיזיות לנקלטים חדשים - 2018
4.
קול קורא - אירוע קליטה - 2018