נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

חברי מליאת המועצה

חברי מליאת המועצה

 חברי מליאת המועצה 
 

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

דב ליטבינוף

מועצה

סגנית ומ"מ יו"ר המועצה

רותי קפלן

עין חצבה

סגנית ומ"מ יו"ר הועדה לתכנון ובנייה

שירן תעסה

הר עמשא

חברה

יריב קיטה

עין גדי

חברה

עפרה שוורץ

נאות הכיכר

חברה

קורין תויתו

נאות הכיכר

חבר

דוד הראל

נווה זוהר

חבר

נמרוד הקר

עין גדי

חבר

אבנר (נרי) אראלי

עין גדי

חברה

ג'ני אבן

עין תמר