נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

וועדות המועצה

וועדות המועצה

תפקידים ורשימת וועדות המועצה

מליאת המועצה- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר

דב ליטבינוף

מועצה

סגנית יו"ר המועצה 05/01/14 – 05/03/16

רותי קפלן

עין חצבה

סגן יו"ר המועצה 06/03/16 – 05/05/18

גבי מלול

נאות הכיכר

חבר

אשר סוויסה

נאות הכיכר

חבר

יוסי אסולין

נווה זוהר

חברה

עדה שמיר

עין גדי

חברה

שרה'לה כספי

עין גדי

חבר

דודי ברגמן

הר עמשא

חבר

טובי שור

מפעלי ים המלח

חבר

גבי טרק

עין גדי

חבר (טרם התקבל אישור ממשרד הפנים)

אסף סיגאוי

עין תמר

חכ"ל חבל ים המלח- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

דירקטור (עובד)

יעקב אקריש

מועצה

דירקטור (עובד)

ארז בדש

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

דירקטורית (נבחרת)

עדה שמיר

עין גדי

דירקטור (נבחר)

אשר סוויסה

נאות הכיכר

דירקטור (נציג)

שרון אדיב

נאות הכיכר

דירקטורית (נציגה)

חסרה נציגה

מן הציבור

אפעה תשתיות איכות הסביבה- ועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר )

דב ליטבינוף

עין גדי

דירקטור (נבחר)

אשר סוויסה

נאות הכיכר

דירקטור (עובד)

ארז בדש

מועצה

דירקטור (עובד)

גיא דוננפלד

מועצה

דירקטורית (נציגה)

תיקי ברקאי

עין גדי

דירקטורית (נציגה)

זוהר דביר

 

דירקטור מטעם אמניר

ערן ספיר

 

דירקטור מטעם אמניר

עילי ליבני

 

וועד מנהל עמותת תמרית- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

עין גדי

מטרותעמותת "תמרית" : מתנ"ס תמר הינו הגוף היוזם והמבצע של אירועי התרבות וההעשרה לתושבי המועצה. היעד המרכזי של המתנ"ס הינו שיפור איכות החיים תוך חשיפה והעשרה לכלל תחומי התרבות והיצירה: חוגים, חגים, סרטים, הצגות, מופעי בידור, קונצרטים, אמנות פלסטית, טיולים ועוד, במטרה לקדם את הפיכת המועצה למוקד משיכה ולקדם את צמיחתו הדמוגרפית.

דירקטור (עובד)

ארז בדש

מועצה

דירקטור (עובד)

יעקב אקריש

מועצה

דירקטורית (נבחרת)

שרה'לה כספי

עין גדי

דירקטור (נבחר)

יוסי אסולין

נווה זוהר

דירקטור (נבחר)

דודי ברגמן

הר עמשא

דירקטורית (עובדת)

עפרה גזית

מועצה

דירקטורית (עובדת)

אורלי באומן

מועצה

דירקטורית (נציגה)

רותי ליאור

עין גדי

דירקטורית (נציגה)

שירי בן שחר

עין תמר

דירקטורית (נציגה)

דליה זגורי

נאות הכיכר

נציג ציבור

חסר

 

ועדת ביקורת תמרית- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

תפקיד הוועדה

חבר (עובד)

דודי קדוש

מועצה

לבקר את פעולות המתנ"ס, את הדו"חות הכספיים, התייחסות לליקויי משרד הפנים בביקורתו השנתית. הועדה מסתייעת ברו"ח חיצוני

חבר (נציג)

שמוליק ענבי

נאות הכיכר

הנהלה וכספים- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

חברה (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

גבי מלול

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

עדה שמיר

עין גדי

גזבר (עובד)

ארז בדש

מועצה

מזכיר (עובד)

יעקב אקריש

מועצה

תרומות ותמיכות- וועדת חובה

תפקיד

שם חבר בוועדה

יישוב

יו"ר (נבחר)

דב ליטבינוף

מועצה

חברה (נבחרת)

רותי קפלן

עין חצבה

חבר (נבחר)

גבי מלול

נאות הכיכר

חברה (נבחרת)

עדה שמיר

עין גדי

גזבר (עובד)

ארז בדש

מועצה