נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אודות האגף

אודות האגף

הפעילות שלנו:

1. שינוי במבנה הארגוני של המועצה וכתיבתה של תכנית עבודה מפורטת, מבוססת משאבים

רה ארגון במבנה אגפי ומחלקות המועצה וחלוקה מחדש של תחומי האחריות והסמכות, הפיכתו של המבנה הארגוני לפונקציונאלי להשגת מטרות המועצה ולמימוש חזונה, כתיבתה של תכנית עבודה מפורטת, מבוססת משאבים, מטרות ויעדים מדידים ככלי וכשיטה לשינוי התרבות הארגונית והניהולית וכאמצעי המרכזי ליצירת התשתית למימוש חזון המועצה.

2. הקמת והטמעת מוקד עירוני משולב - מוקד 106

חיזוק הקשר עם הקהילה, תושבים, מלונות ועסקים, לקוחותינו, ויצירת כתובת אחידה לטיפול מהיר, יעיל ואפקטיבי בפניותיהם יוביל להגברת תחושת ההזדהות של התושבים ולהעמקת האמון שלהם במוסדות המועצה. הקמת המוקד העירוני המשולב ככתובת לכלל הפניות תסייע רבות בהשגת מטרה זו. בנוסף, המוקד העירוני ישמש ככלי ניהולי במועצה.

3. תוכנית אב למחשוב

בחינת המצב הקיים של מערך המחשבים ואבטחת המידע במועצה לטובת שדרוג והגנה על הנכסים הדיגיטליים של המועצה התאמה לדרישות בתחום אבטחת מידע.

המטרות שלנו:

1. תפיסת הפיקוח - הקמת יחידת פיקוח כולל וחניה

גיבוש תפיסת פיקוח הנותנת מענה מיטבי ויעיל לצרכי הפיקוח, האכיפה והביטחון, המרכזיים, של המועצה. תפיסת הפיקוח שתוגדר תהווה בסיס להגדרת מדיניות פיקוח ואכיפה, הגדרת תפקידים ותחומי אחריות, תורת הפעלה של כח הפיקוח, עיצוב תהליכי עבודה וממשקים, הכשרת פקחים וכיו"ב.

2. הגדלת הכנסות –

במהלך שנת 2014 נחתם, בהובלתו ובהנהגתו של ראש המועצה מר דב ליטבינוף,הסכם היסטורי בוועדת הגבולות שכולנו היינו עדים לו. הישג אדיר אך יישומו מהווה הקטנת הכנסותיה של המועצה, חלק מרכזי מתקציבה. מה שמצריך התייעלות ממשית בכל התחומים. התייעלות זו מהווה אבי יצירת הפתרון היציב וארוך הטווח לאתגרים שהוצבו לפתחנו. לא רק בדרך של צמצום ההוצאות אלא בעיקר בדרך של ייזום ויצירת מקורות הכנסה נוספים, כך שנגיע אל השנים הבאות מחוזקים יותר ועם תקציבים מורחבים, כבסיס להגשמת חזון המועצה העומד בראשה. עוד פועלת המועצה בשיתוף החברה הממשלתית לפיתוח ים המלח (חל"י) ומשרד התיירות, לקידום פיתוח מיזמי תיירות ולהרחבה ניכרת של אזור בתי המלון. הרחבה זו צפויה להוסיף כ 3,000- חדרי מלון שיתרמו להגדלת הכנסות המועצה מארנונה, ליצירת מקומות עסוקה ולחיזוק העסקים ונותני השירותים במרחב.