נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אגף גזברות

אגף גזברות

אגף הגזברות

גזבר המועצה אחראי על ניהול המערכת הכלכלית של המועצה ומשאביה הכספיים, ובכלל זה על הכנת הצעות התקציב השנתיות ועל ניהולו התקציב השנתי, על השמירה על קופת המועצה ועל הדוחות הכספיים, בהתאם להנחיות משרד הפנים ולהוראות החוק. במסגרת תפקידו זה משמש הגזבר כיועץ הפיננסי של המועצה ושל העומד בראשה וכאחראי על הממשקים עם הגופים המוסמכים מטעם מדינת ישראל ועם הגופים הפיננסיים השונים.

גזבר המועצה מהווה גם מנהל הכספים של כלל גופי הסמך של המועצה – העמותות והחברות העירוניות: החברה הכלכלית חבל ים המלח, מטמנות אפע"ה, מרכז מדע ים המלח והערבה, מכון ים המלח למחקר פיתוח ולימוד ועמותת תמרית. כמו כן, משמש כחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית, מטמנות אפעה, ובאשכול נגב מזרחי מטעם המועצה.

גזבר המועצה הינו ארז בדש אשר נכנס אל תפקידו במהלך המחצית השניה של שנת 2014 והחליף את גזבר המועצה הוותיק והמוערך נחשון דגן ז"ל אשר שימש בתפקיד בין השנים 1978-2014 והלך לעולמו בשלהי שנת 2014. בדש משמש גם כמנכ"ל המועצה.

במסגרת ניהול משאביה הכספיים של הרשות אחראי אגף הגזברות על ניהול מערך גביית המסים העירוניים, האגרות וההיטלים, על ניהול תחשיבי חוקי העזר, על ביצוע הבקרה התקציבית והשמירה על המסגרת התקציבית של המועצה, על ניהול תהליכי הרכש במועצה ועל ניהולה של מערכת הנהלת החשבונות שלה.

אגף הגזברות כולל את סגן הגזבר, האחראי על ריכוז נושאי התקציב, את מחלקת רכש, מכרזים והתקשרויות האחראית על ניהולם התהליכי והאדמיניסטרטיבי של כלל ההתקשרויות החיצוניות של המועצה, בהתאם לנהלי המועצה ולהוראות הדין, את מחלקת הנהלת החשבונות האחראית על ניהול המערכת החשבונאית במועצה, ואת תחום החיוב והגביה.

ביום 24.11.2015 החל מר אהרוני שבתאי לכהן כמנהל הארנונה במועצה, עפ"י מינוי. כל השגה בענייני ארנונה יש להפנות אליו.
 
פרטים ליצירת קשר - אגף גזברות
שם תפקיד    
אהרוני שבתאי סגן גזבר 08-6688838 aharony@ma-tamar.co.il
נינה בביץ רכזת מכרזים ומזכירה בגזברות 08-6688880 Nina@ma-tamar.co.il
מזל מצליח רכזת חוזים, ערבויות ומזכירה בגזברות 08-6688812 Mazal@ma-tamar.co.il
דוד איתן קניין אחראי רכש ומנהל מחסן 08-6688828 DavidE@ma-tamar.co.il
הרצל לזרוביץ פקיד מחסן 08-6688828 Hertzel@ma-tamar.co.il
אודי אשר מחסנאי 08-6688846 udi@ma-tamar.co.il
הרצל ליזרוביץ' מחסנאי