נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

אגף חינוך וקהילה

אגף חינוך וקהילה

תיאור האגף:

אזור ים המלח וסביבתו מהווה מעבדה ייחודית בה עולים מגוון קונפליקטים של פיתוח מול שימור, ונושאים גיאו–פוליטיים מורכבים של גבולות בינלאומיים, טריטוריות והיחסים המורכבים ביניהם. כל אלו מתקיימים בתוך מערכת אקולוגית רגישה במיוחד לשינויים וללחצי פיתוח – הנותנים יתרון משמעותי ליצירת מודל חינוכי ייחודי למקום. במטרה לספק לתלמידי המועצה חינוך והוראה איכותיים מאוד, ולעודד את הבחירה לחיות בים המלח, שואף האגף לקדם חוויית למידה ייחודית ומגוונת, הבנויה על אג'נדה ערכית, שיתוף תלמידים ומתן אמון גבוה בהם, שילוב עבודת ידיים ויציאה על העולם שמחוץ לכיתה. שינוי זה החל בשנת 2015, וימשך בהדרגה בשנות הלימודים הבאות תוך העמקה והרחבה לשכבות גיל נוספות.

להלן פירוט התפקידים של הפונקציות המרכזיות באגף

סגנית מנהל אגף חינוך

שותפות בגיבוש מדיניות בתחום החינוך וניהול המערך החינוכי במועצה ביחד עם מנהל אגף החינוך ברוח המדיניות של משרד החינוך ובהלימה עם הנחיותיו. לקיחת חלק וליווי מנהל האגף בתהליך התווית מדיניות וגיבוש תוכניות עבודה בתחום החינוך, ניהול תקציב החינוך, קידום יזמות פדגוגיות במוסדות חינוך, שותפות בליווי, מעקב ובקרה של בתי הספר, ליווי, מעקב ובקרה על השירות הפסיכולוגי-חינוכי.

מחלקת חינוך קדם יסודי

מערכת הגנים בתחום המועצה מונה כ-90 ילדים מחמישה ישובים: עין גדי, נאות הכיכר, עין תמר, והר עמשא. המחלקה שואפת לקיים מוסדות חינוך מקצועיים ויעילים בתחומי המועצה, אשר בבסיסם האמונה כי סביבה חינוכית המעודדת למידה ומעוררת סקרנות תתרום להסתגלות הפרט בחברה בעתיד. בתוך כך, מטרת תוכניות הלימודים בגנים היא הקניית מיומנויות בסיסיות, חשיפה לנושאים עדכניים וחיבור לנושא הקיימות, תוך קישור מתמיד עם הקהילה הסובבת. המחלקה מקדמת את תוכנית "מעברים" הייחודית, המכינה את ילדי הגן למעבר ממערכת הגנים לבית הספר, והכוללת ליווי רגשי, חברתי ופדגוגי של כל תלמיד החל מכניסתו לגן ועד לבית הספר. בנוסף מקיימת המחלקה מפגשים בין הגנים בתחום המועצה בחגים, באירועי תרבות ומוסיקה, בפעילויות שונות, ובחוגי העשרה.

בית ספר יסודי

בית ספר יסודי תמר ע"ש יואב גבעתי הינו ביתם של ילדי המועצה האזורית תמר. בית הספר שם לו למטרה לתת מענה למרב התלמידים על פי צרכיהם על מנת שיממשו את יכולותיהם ויצמחו להיות תלמידים בוגרים בעלי דימוי והערכה עצמית גבוהה ומתוך שכך התלמידים עטופים במסגרות שונות של פעילויות הכוללות סיורים ופרויקטים.

בית ספר שש שנתי

בית הספר השש שנתי בעין גדי מהווה אכסניה לכל תלמידי המועצה האזורית תמר ומגילות. בין תלמידי בית הספר קיימת אוכלוסיית בני נוער הנמצאים בתנאי פנימייה אשר שוכנת בקיבוץ עין גדי. בית הספר מקדם פדגוגיה חדשנית הנתמכת חשיבה עיצובית שעוסקת בצרכי האדם בשילוב של יצירתיות.

מחלקת הנוער תמר

המחלקה מהווה כוח מוביל במרחב החינוך הבלתי פורמאלי בקהילות היישובים. תפקידה לאגם ולתכלל את כלל פעילויות הנוער תוך יצירת פעילות מגוונת, רחבה ומתאימה ליעדי אגף החינוך. היחידה מהווה גורם חינוכי-ערכי ומכווין עבור בני הנוער ומכשירה אותם בתוכניות למנהיגות ומעורבות חברתית, בדגש על שותפויות בין מסגרות החינוך השונות. קבוצת בני הנוער במועצה פועלת בחיבור לכוחות המובילים במועצה וביישובים, מתוך תחושת אחריות חברתית וסביבתית המושתתת על מעורבות, רגשי גאווה ושייכות לתרבות ולמורשת המקומית והלאומית כאחד.

שירות פסיכולוגי חינוכי

מטרתו של השפ"ח הינו קידום בריאות הנפש של ילדים במערכת החינוך ובקהילה. בשירות עוסקים בקידום רווחתם הנפשית של כל באי המערכות החינוכיות- הורים וצוותים חינוכיים, מתוך תפיסה הוליסטית ואקולוגית של הילד. השירות ניתן במסגרת פעילות המרכז הטיפולי האזורי.

המחלקה לשירותים חברתיים

המחלקה לשירותים חברתיים אחראית על מתן שירותי רווחה לתושבי המועצה ועובדת בפיקוח משרד הרווחה - מחוז הדרום. פעילות המחלקה נעשית מתוקף חוק שירותי הסעד, ויעודה לתת שירותים מקצועיים ומיומנים בתחומי הטיפול, התמיכה, האיתור והמניעה, ההגנה והשיקום. המחלקה שואפת להעניק שירות ברמה מקצועית גבוהה בהתאם למדיניות המועצה ומשרד הרווחה, תוך הקפדה על כללי האתיקה, צנעת הפרט ומתן כבוד לכל פונה.