נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרויקטים בפעולה

פרויקטים בפעולה

שמירה על איכות המים במעיינות ובנחלים: בשיתוף פעולה עם המפעלים , רט"ג והמשרד להגנת הסביבה אנו פועלים לניטור והשבת מים נקיים למעיינות בערבה הצפונית ונחל בוקק ומנטרים מקווי מים גלויים שיש להם השפעה על איכות מי התהום במסגרת התוכנית להגנה על מי התהום.

שמירה על איכות האוויר במישור רותם: בשיתוף פעולה עם המפעלים, היחידה הסביבתית והמועצה אנו נערכים להקמת מערך ניטור כולל במישור רותם שיספק מידע אמין וזמין על איכות האוויר לתושבים ולעוברים בכבישים בסביבת המפעלים. לאחרונה הואצו תהליכי התכנון ואנו מקווים שהמערך יוקם בשנת 2015 וחוק עזר תואם יופעל בעוד כשנתיים.

ניטור מטרד הזבובים והיתושים: בעזרת דר' עידו צורים וצוות אגף התפעול מנהלת המועצה מאבק מתמשך במטרדי הזבובים והיתושים בעיקר בישובי הכיכר. ברי לכל שפיתוח תיירותי רציני בישובי הכיכר לא יוכל להתקדם ללא התמודדות רצינית עם מפגע זה , הועדה תורמת את חלקה למאמץ הזה על ידי קידום משק מודל בירדן שבמסגרתו נשתף את שכנינו מסאפי, מזרעה ופיפה בשכלולים האגרו טכניים שהגיעו אליהם חקלאי הכיכר והערבה ו"על הדרך" נעזור להם לגם בהקטנת מטרד הזבובים בעיקר בסתיו דבר שמהווה גם אצלם מפגע תברואתי רציני.

ניטור אוויר בכיכר סדום: ביוזמת הועדה ובשיתוף פעולה עם מי"ה והיחידה הסביבתית הוקם מערך אינטרנטי שמקשר בין תחנת הניטור שליד עין תמר ובין המחשבים האישיים של כל תושב ותושב , היום כל המעוניין לדעת או לדווח על ריחות חריגים ומציקים יכול לעשות זאת במהירות וביעילות באמצעות האתר.

קציר המלח ותעלת ההזנה החדשה: הועדה רואה חשיבות רבה ביידוע הציבור על כל ההתפתחויות בנושא קציר המלח בברכה מס' 5. זהו הנושא החשוב ביותר כיום להמשך קיומם של המפעלים מצד אחד ולהיוותרות גוף מים הולם את צרכי המלונאות מאידך. כל מי שמשקיף מזרחה יכול לראות על נקלה את המפגע הסביבתי שנוצר על ידי הררי מלח הבישול שעורמים שכנינו הירדנים בלב הברכות. המסוע המתוכנן יעביר בעתיד את המלח התפל לתהליך היצור והוא ייטמן באגן הצפוני של ים המלח .

תופעת הבולענים: במהלך השנים נפערו כ 5000 בולענים בגדלים שונים בתחומי החוף של ים המלח , חלקם מהווים סכנה אמיתית ומוחשית לשלומם של המשתמשים בתשתיות התחבורתיות והמלונאיות בתחום המועצה "תמר" , לאחרונה נסגר כביש 90 באזור חוף עין גדי ונערכים לסלילת כביש עוקף זמני דרך שטחי החקלאות של הקיבוץ, המדינה הקציבה לרשויות התכנון 5 שנים לתכנון וביצוע פתרון קבע, הועדה קוראת לתושבים לקחת חלק בתהליך התכנון על ידי דרישה מתמדת מהמועצה ומשרד התחבורה לקיום שימועים ציבוריים על הפתרון המועדף .

פעילויות חינוך והסברה: בעזרת היחידה הסביבתית, אגף התפעול ובתי הספר אנו מקיימים פעילות ענפה ומגוונות בכל נושאי הסביבה על ידי פעולות למידה מתמשכות במהלך שנת הלימודים ובימי שיא מרוכזים, הנושאים בהם טיפלנו עד היום היו בתחום ההתייעלות האנרגטית והמחזור.

הטמעת תודעת המחזור : הועדה בשיתוף פעולה ובהובלה של אגף התפעול, הכינה תוכנית אב למחזור , הוקמו מרכזי מחזור זמניים בכל רחבי המועצה ובהם ניתן למחזר כ-11 סוגים שונים של חומרים (נייר ונגזרותיו, פלסטיק למינהו, פחיות ובקבוקי זכוכית סוללות משומשות , וטכסטיל. עתה אנו פועלים להסבתם למרכזי קבע.

הטמעת המחזור במלונות: השנה אנו נפעל להתחלת תהליך של "יירוק המלונות" שבמסגרתו נתחיל להציג בפני המלונאים את היתרונות שיש במחזור ובהתייעלות אנרגטית עבורם.

החלפת מינים המוגדרים כ"פולשים" במינים מקומיים: בשיתוף פעולה עם רט"ג אנו מנהלים מסע הסברה ושנטוע של החלפת מינים "פולשים" שהם צרכני מים גדולים במינים בני המקום שסגולתם העיקרית היא הטעמתם לתנאי מדבר ובעלי נוף רחב ומצל, אין כוונת המהלך להחליף את כל גינות הנוי הקיימות בתחום המועצה אלא עידוד השימוש במינים מקומיים בכל מקום בו הדבר ניתן.