נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר:
שם תפקיד דואר אלקטרוני

נרי אראלי

יו"ר הועדה

 

neri@ma-tamar.co.il

גבי מלול

חבר המליאה

 

 gaby15001@walla.co.il

עדה שמיר

חברת המליאה

 

ada4874@gmail.com

טובי שור

נציג מי"ה + חבר המליאה

 

Tovi-S@dsw.co.il

יוסי אסולין

חבר המליאה

yossiy111@gmail.com

 

גונדי שחל

נציגת ציבור - אקו-פיס ישראל

 

gundi21@gmail.com

נוי אלון

נציגת ציבור - החברה להגנת הטבע

Noya@spni.org.il

יעקב אקריש

מזכיר המועצה

 

 akrish@ma-tamar.co.il

גיא דוננפלד

עובד בכיר במועצה - נציג הנדסה

 

 guy@ma-tamar.co.il

איילה אברהמי גובר

נציגת ממשל – המשרד להגנת הסביבה

 ayalag@negevenv.org.il

מוזמנים קבועים:

מיטל לירון

 

מ"מ טובי שור – מפעלי ים המלח

Meital-L@DSW.CO.IL

אורי יסעור

 

משקיף – רותם אמפרט

uri_y@rotem-group.com

נדב בלוך

 

משקיף – רותם אמפרט

nadav_b2@rotem-group.com

מאירה מרקוס

מזכירתו של אורי יסעור

 

 meira@rotem-group.com

יעל מאור

 

משקיפה – מו"פ

 yael@ma-tamar.co.il

אורלי מילר

מוזמנת לתעשייה – היחידה הסביבתית

orlym@negevenv.org.il

נעה כהן

מוזמנת למיחזור – היחידה הסביבתית

noack@negevenv.org.il

שרית מויאל

מוזמנת לחינוך – היחידה הסביבתית

 

הרצל לייזרוביץ

אחראי במועצה – אגף תפעול

 

hertzel@ma-tamar.co.il  .

הראל בן שחר   משקיף - רשות שמורות הטבע והגנים הלאומיים harelbs@mpa.org.il