נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דבר מנהל האגף

דבר מנהל האגף

תיאור האגף:

האגף אמון על הפעלת ותחזוקת כלל המערכות הלוגיסטיות והמרחב הציבורי ברחבי המועצה. במסגרת זו האגף פועל למתן שירות מיטבי לתושבים, למלונות, למפעלים לעסקים, ולאורחים ומבקרים בתחום המועצה, לצד אספקת שירותי אחזקה פנים ארגוניים.. העבודה מבוצעת על ידי אימוץ והפעלת שיטות עבודה חדשניות, מיצוי משאבים, מעקב ופיקוח מתמיד בשטח. כל זאת תוך חתירה מתמדת לשיפור המרחב הציבורי ולשמירה על צביונה הייחודי של המועצה.

על מנת לבצע את עבודתו בצורה מיטבית, האגף מופקד על התחומים הבאים: ניהול ותחזוקת מערכות המים והביוב, מבני המועצה, מערכות החשמל והמיזוג, שירותי התברואה, איכות הסביבה, רישוי עסקים, וטרינריה, רכבי המועצה, בטיחות בעבודה, תחזוקת וניקיון החופים, אחזקת מתקנים ואספקת שירותי החוף ופיתוח ותחזוקת הגינון הציבורי.

העבודה בתחומים הללו מתפרשת על פני שישה יישובים, אכסניות נוער, בית ספר שדה, מסעדות, מרכזי קניות ובילוי, 16 חופי רחצהומתחם התיירות בעין בוקק הכולל -14 בתי מלון. כמו כן האגף מתפעל שלושה מכוני טיהור שפכים, תשעה מתקני סניקה, וחמישה מתקני SMET להשפלת מי תהום באזור עין בוקק

משולחנו של מנהל אגף תפעול:

מטרת האגף היא הטמעת התרבות הארגונית של המועצה המעודדת ניהול ממשקים אפקטיביים ובניית שיתופי פעולה בין המחלקות השונות בתהליכי העבודה המרכזיים. העלאת רמת תפוקה וניצול המשאבים תוך צמצום עלויות והקטנת סיכונים.

אחריות וסמכות מנהל האגף היא על ניהול, התפעול והאחזקה של מערכות מים, תחזוקת מבני ציבור, תחזוקת מערכות חשמל, שירותי תברואה ואיכות סביבה, רישוי עסקים ווטרינריה, שירותי חוף וגינון, ושירותי בטיחות בתעבורה ורכב. עקרי תפקיד מנהל האגף:

1. העצמת שיתופי הפעולה בין מחלקות האגף ומול המחלקות השונות במועצה.

2. פיקוח מתמיד אחר מערך הקשרים עם ספקים וקבלני משנה מבחינת רמת איכותם, עמידתם

ביעדים שנקבעו ושביעות רצון מהשירות.

3. סיורים על בסיס קבוע במתקנים וליווי מנהלי המחלקות השונות בשטח.

4. תיאום ובקרה על תהליכי האגף השונים, מיסוד נהלי עבודה ושמירה על הסדר באגף.