נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דבר מנהל האגף

דבר מנהל האגף

דברי אוריאל צבי מנהל אגף תפעול:

לפני כשנה עם כניסתי לתפקיד מנהל אגף התפעול ובסיוע אנשי האגף, ביצענו מיפוי מעמיק של המצב הקיים במחלקות האגף השונות, שבסיומו נכתבה תכנית העבודה לשנת 2015.

אסטרטגיית האגף נועדה להבטחת קיומה של תשתית ארגונית יעילה לתפעול נכסי המועצה ובקרה על ניהול ושיפור "המוצר הציבורי" לשביעות רצון התושבים בשטח השיפוט של המועצה.

אגף התפעול בראשיתו נשען על מספר עוגנים עיקריים שהם ליבת האגף:

מקצועיות, יעילות, אחריות, מהימנות, עמידה בלוחות הזמנים ועבודת צוות.

במהלך שנת 2015 מוביל האגף מספר מיזמים ארוכי טווח שתורמים ויתרמו רבות לשיפור פני האזור וליצרתם של חלק מהתשתיות החיוניות למימוש חזון המועצה להרחבת ההתיישבות באזור ולחיזוקה.

בין מיזמים ופרויקטים אלו ניתן למנות את סיום שדרוג מט"ש עין בוקק,  שדרוג מט"ש

 נאות הכיכר, עזרה בתכנון עתידי להקמת  מט"ש הר עמשא לטובת קבלת תב"ע מאושרת להרחבת הישוב ממשרד הבריאות.

קידום  חוקי העזר, בדגש על חוק העזר להגנה על הסביבה ולסדר הציבורי, חוקי העזר האמורים  להגדיל באופן משמעותי את סמכות האגף.

קידום הרפורמה ברישוי עסקים.

לווי פרויקטים של החברה להגנות ים המלח לשיפור ושדרוג החופים ברחבי המועצה.

פיתוח מרחב הגינון הציבורי בכל רחבי המועצה.

בד בבד עם הטמעתה של תפיסת הפיקוח והקמת  מחלקת פיקוח משולב,  כל זאת עם הקמת מוקד 106 אשר עובד בכפיפות למנכ"ל, צפויים לתרום רבות לשיפור רמת השירות ואיכות השירות לתושבים, לעסקים ולאורחים ברחבי המועצה, אשר בשמם ובעבורם אנו פועלים.

 

אגף התפעול יוביל, יקדם ויבצע את מדיניות המועצה תוך איזון, בנייה והעצמת שיטות עבודה מתקדמות לייעול וחתירה מתמדת לשיפור המרחב האזורי.