נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דבר מנהל האגף

דבר מנהל האגף

עם כניסתי לתפקיד המאתגר של ניהול אגף ההנדסה, קיימתי בסיוע אנשי האגף לימוד מעמיק של מצב קיים ויחד עם המעבר למבנה חדש ומודרני התחלנו בתהליך של שיפור וקידום האגף אל עבר המטרות והיעדים אשר נקבעו. שנת 2014 התאפיינה בהתחלת מספר פרויקטים משמעותיים, כגון: תחילת ביצוע הקמת מכון המחקר האוניברסיטאי במצדה, קידום ושיווק של חלק מהמגרשים ביישוב נווה זוהר, בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל, ביצוע הקמת תשתיות למגרשים בהר עמשא ועוד, כל זאת במקביל לעיסוק רציף בקידום נושא התוכניות המפורטות ליישובי המועצה השונים, קידום נושאי הרישוי והטמעת הרפורמה הכוללת בחוק התכנון והבנייה. .
עם כניסתי לתפקיד המאתגר של ניהול אגף ההנדסה, קיימתי בסיוע אנשי האגף לימוד מעמיק של מצב קיים ויחד עם המעבר למבנה חדש ומודרני התחלנו בתהליך של שיפור וקידום האגף אל עבר המטרות והיעדים אשר נקבעו. 
 
שנת 2014 התאפיינה בהתחלת מספר פרויקטים משמעותיים, כגון: תחילת ביצוע הקמת מכון המחקר האוניברסיטאי במצדה, קידום ושיווק של חלק מהמגרשים ביישוב נווה זוהר, בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל, ביצוע הקמת תשתיות למגרשים בהר עמשא ועוד,
כל זאת במקביל לעיסוק רציף בקידום נושא התוכניות המפורטות ליישובי המועצה השונים, קידום נושאי הרישוי והטמעת הרפורמה הכוללת בחוק התכנון והבנייה.
 
לסיכום, אגף ההנדסה מאופיין ברמה מקצועית גבוהה בכל תחומי העיסוק שלו. יש לשמר רמה גבוהה זו ואף להמשיך לשפר ולקדם את אנשי המקצוע תוך שמירה על רמת ידע וכשירות גבוהה בכל תחומי הפעילות השונים. האגף שם לו למטרה לתת שירות ברמה מקצועית גבוהה, אמינה ועדכנית המתאימה לצרכים המשתנים של התושבים והיזמים בתחומי מרחב התכנון.