נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר

בעלי תפקידים ויצירת קשר

שם

תפקיד

טלפון

דואר אלקטרוני

גיא דוננפלד

מהנדס המועצה והוועדה המקומית

08-6688821

guy@ma-tamar.co.il

שרון ניקוליץ

מנהלת לשכת מהנדס המועצה

08-6688821

sharonn@ma-tamar.co.il

ביצוע

בוריס ויטקובסקי

מנהל מחלקת ביצוע

08-6688818

boris@ma-tamar.co.il

יחיאל חזן

מנהל פרויקטים

08-6688881

yehielh@ma-tamar.co.il

נטלי וייטר

מזכירת מחלקה

08-6688882

natali@ma-tamar.co.il

תשתיות ונגישות

יובל גולדמן

רכז תמרור ותשתיות המועצה

08-6688872

yuval@ma-tamar.co.il

פיקוח

פנחס הרוש

מנהל תפעול הוועדה פיקוח על הבנייה נכסים וארנונה

08-6688842

pini@ma-tamar.co.il

קובי אזולאי

מפקח הועדה ורכז נגישות

08-6688870

kobiaz@ma-tamar.co.il

גיא גובאי

מפקח על הבניה

08-6688816

guygu@ma-tamar.co.il

רוחמה זקן

מזכירת מחלקת פיקוח

08-6688893

ruhamaz@ma-tamar.co.il

ועדה מקומית

חלי בוהדנה

מזכירת הוועדה המקומית

08-6688843

helyB@ma-tamar.co.il

ילנה קירוב

מנהלת רישויי ועדה

08-6688843

Elena@ma-tamar.co.il

אוה קרטש קונטנט

רכזת תב"עות

08-6688840

eva@ma-tamar.co.il