נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

חניה

חניה

מידע בנושא חניה
התשלום בגין  החניה נקבע בהתאם לסעיף 11 לחוק עזר לתמר (העמדת רכב וחנייתו), תשס"ח – 2008 (להלן: "חוק העזר"), מטרתו המרכזית של חוק עזר זה היא שמירה על הסדר הציבורי.  למותר לציין, כי בד בבד עם האמור מבצעת המועצה גם פעולות לאכיפה של הסדרי החניה האמורים.
 
אנו מאמינים כי הסדרת נושא החניה באזור עין בוקק וחמי זוהר תביא לשיפור פני האזור, תייצר וודאות בנוגע למקומות שבהם מותר או אסור לחנות ותצמצם ככל הניתן את התופעה הפסולה של חניה במקומות אסורים ובאופן המפריע לתנועה. 
 
לחץ לקבלת מידע בנושאים הבאים: