נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

דרושים ומכרזים

דרושים ומכרזים

 דרושים - כוח אדם (לחצו על "תאור המשרה" לקבלת מידע נוסף)

 
מכרזים - קבלנים וספקים (לחצו על תאור המכרז לקבלת מידע נוסף)
 
 

מספר המכרז

תאור המכרז

להגשה עד לתאריך

 11/17 מודעה בדבר שינוי בתנאי המכרז למתן שירותי טיוב וסריקת מסמכים של הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר 18.06.2017
 11/17מכרז מתן שירותי טיוב וסריקת מסמכים של הועדה המקומית לתכנון ובניה תמר25.05.2017
 10/17מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לביצוע עבודות שיפוץ, אחזקה והתאמות (בינוי) בשטחים ומבנים במועצה האזורית תמר09.05.2017

1261-20/16-4274

תכנון וביצוע מט"ש הר עמשא ל-100 מק"י

05.04.2017

09/17

מכרז להתקשרות בחוזה לאספקת, הקמת ותחזוקת מערכת מידע לניהול משימות, פניות ותלונות של המועצה האזורית תמר

20.04.2017

 

הליך פומבי לבחירת יועץ משפטי

05.04.2017

1261-30/16/3989

מכרז לביצוע קו ביוב מאסף הר עמשא

26.03.2017

07/17

מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת חומרה, רישיונות תוכנה וחומרה, ציוד מחשוב ושרתים

26.03.2017

06/17

מכרז להתקשרות בהסכם מסגרת לאספקת ציוד משרדי

26.03.2017

04/17

מכרז לשיקום מערכת החשמל בבית ספר תיכון עין גדי

12.03.2017

1261-20/16-4274

מכרז לתכנון וביצוע מט"ש הר עמשא ל- 100 מק"י

26.03.2017

02/17

מכרז לתכנון, אספקת והתקנת מבני שנאים בבנייה טרומית ביישוב נווה זוהר

26.03.2017

01/17

מכרז למתן שירותי גניזה

26.02.2017