נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

ביטחון שוטף

ביטחון שוטף

גורמי הביטחון והחירום אחראים לפעילות הסדירה בעת רגיעה ובחירום בכל הקשור למרכיבי הביטחון. סיוע למטה חירום להכין את המועצה בעת רגיעה למתן מענה בחירום. קשר עם גורמי הביטחון השונים במרחב, בעת אירועי חירום השונים.


פעילות:
אבטחת מוסדות המועצה.
אבטחת מוסדות חינוך.
סיוע לעב"טיות וגננות במוסדות החינוך.
הכנת מוסדות החינוך לאירועי חירום ולתרגילים.
טיפול במקלטים והכנתם לשימוש בעת הצורך.
השתתפות במטה חירום וסיוע להכנת המועצה למצבי חירום.
סיוע לישובים בתחזוקה במרכיבי ביטחון ישובים.
קשר עם צהל בגזרות השונות ותיאומי פעילות.
סיוע ליחידות החילוץ במועצה.
תגבור אבטחה בחגים למניעת חבלה ברכוש מטיילים.
הפעלת מערך משטרתי בשכר בהתאם לצרכים.
ליווי וסיוע לאירועים במועצה.
 
עיקרי המשימות:
המשך הצטיידות לחירום.
המשך שיפוץ והכנת מקלטים לחירום
הכנת מוסדות החינוך למצבי חירום כולל תרגילים.
שיפור פעילות מערך האבטחה בתחומי המועצה.
טיפול ושיקום מרכיבי ביטחון.
ניצול תקציבי מרכיבי ביטחון (הגמ"ר)
 
פרטים ליצירת קשר:
 

שם

תפקיד

טלפון במשרד

מייל

בני בן שושן

קב"ט המועצה ומנהל מחלקת הפיקוח

08-6688889

beni@ma-tamar.co.il