נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

רשות החניה

רשות החניה

אנו מאמינים כי הסדרת נושא החניה במתחם המלונות תביא לשיפור פני האזור, תייצר וודאות בנוגע למקומות שבהם מותר או אסור לחנות ותצמצם ככל הניתן את התופעה הפסולה של חניה במקומות אסורים ובאופן המפריע לתנועה. במתחמי החניה המוסדרים בתשלום, קיים מערך אכיפה ופיקוח למען שמירה על הסדר והביטחון.

לתשומת לבך:

התשלום בגין החניה נקבע בהתאם לסעיף 11 לחוק עזר לתמר (העמדת רכב וחנייתו), תשס"ח – 2008, מטרתו המרכזית של חוק עזר זה היא שמירה על הסדר הציבורי. למותר לציין, כי בד בבד עם האמור מבצעת המועצה גם פעולות לאכיפה של הסדרי החניה האמורים.

1. כלל אזורי החניה בתשלום מסומנים ומתומררים.

2. כל כלי רכב (לרבות רכב פרטי, מסחרי ואוטובוסים) החונה במגרשי החנייה הציבוריים ולאורך המדרכות (כחול / לבן) מחויב לשלם עבור החנייה.

3. יובהר כי רכב החונה בחניית המלון / שטח המלון אינו מחויב בתשלום.

4. החניה נאכפת בכל ימות השבוע, למעט שבת, בין השעות:

19:00 – 08:00. ביום שישי האכיפה מסתיימת בשעה 16:00.

5. תעריף: שעת חניה: 5 ₪. חניה יומית: 25 ₪.

6. אמצעי התשלום העומדים לרשותך:

א. מדחני כרטיס (במתחם מוצבים 15 מדחנים המסומנים בשלט בולט)

ב. "פנגו" (4500*)/ "איזיפארק" (ים המלח 47-01)/ "סלופארק" (ים המלח 9070*).

חניה בניגוד להוראות החוק ו/או התמרורים המסומנים כגון: אדום/לבן, חניית נכים, מדרכה, שביל אופניים, חסימת שערים, חניון אוטובוסים) תגרור קנסות הנהוגים בחוק, בכל שעות היממה.