נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

פרוייקטים

פרוייקטים

מעבדה לחדשנות חינוכית העיר כבית ספר אחד גדול עזרה בשיעורי בית מרחוק הנהלה רחבה בתיכון מנהיגות הורים ביסודי
מעבדה לחדשנות חינוכית
תהליך אשר ילווה עם ארגון "ערי חינוך" ניתן לכנס לאתר ללמוד על החברה ולהכיר יותר את כל
פעולותיה
עיר חינוך רואה במערכת החינוך כלי מרכזי בפיתוח העיר,ובעיר כלי מרכזי בפיתוח מערכת החינוך.
עיר חינוך מפתחת "סיפור" "שפה" ואורח חיים מקומי הנשענים על חוזקות האזור וממנפים כיווני
התפתחות עתידיים..
עיר חינוך מהווה פלטפורמה מרכזית לחיבור העיר לגישות של חדשנות חינוכית,אורבנית
וטכנולוגית,המותאמת למאה ה-21.
העיר כבית ספר אחד גדול  – עיר חינוך מהווה רשת חברתית לימודית הממוקדת במיצוי ופיתוח
הפרט והיישוב דרך אזורי חוזק וצמיחה אישיים,קהילתיים ועירוניים
 
עזרה בשיעורי בית מרחוק
 
הנהלה רחבה בתיכון
תהליך שמטרתו לשפר את השירות החינוכי של בית הספר להורים,טיפוח מודעות הצוות החינוכי
למחויבויות לאיכות הפעולה החינוכית ופיתוח בית הספר כמסגרת קהילתית –פתיחת ערוצי תקשורת
.בהנהלה יהיו נציגי הורים מכל הישובים
מטרות ההנהלה הרחבה:
 • ? ייצוג ענייני הקהילה בבית הספר
 • ? קיום קשר רציף בין הישובים לבין בית הספר.
 • ? שותפות בקבלת החלטות עקרוניות בבית הספר.
 • ? שותפות בהגדרת יעדים.
 • ? שותפות בקביעת מדיניות חינוכית וניהולית.
 • ? בקרה על תפקוד בית הספר.
 • ? שיווק בית הספר בקהילה ומחוצה לה.
 • ? יצירת אמון בין הקהילה ובין בית הספר.
 • ? נציגי הישובים – לפחות אחד מכל יישוב
חברי ההנהלה הרחבה:
 • ? מנהל בית הספר
 • ? רכזי חינוך של המועצות
 • ? נציגי המורים (2)
 • ? נציגי מועצת תלמידים (2).
 • ? גורם מקצועי לייעוץ (עפ"י הצורך).
מנהיגות הורים ביסודי
המטרה :
הצמחת מנהיגות הורים שותפה ומעורבת ויצירת דיאלוג פורה
בינה לבין צוות בית הספר והנהגתו.
הנהלת בית הספר שואפת לקדם פעילויות ושותפות עם ההורים והקהילה. שותפות עניינית וחיובית
ודיאלוג פורה בין בית הספר, הנהלתו וצוותו להורים .מסגרת שכזו ואווירה שכזו יכולה להעניק
לילדי בית הספר התנסות חינוכית חיובית מעצם קיומו של שיח שכזה בסביבה בה הם גדלים
ומתעצבים באזרחים וחברים בקהילה. בניית שותפות ודיאלוג מחייבת יצירת פלטפורמה ארגונית
וגם אווירה חיובית ומאפשרת. בנית שותפות זו תערך בשני מעגלים: מעגל פנים ארגוני ומעגל וחוץ
ארגוני.
המעגל הפנים ארגוני - צוות כולל, צוות הוראה , צוות מוביל, מנהל
המעגל החוץ ארגוני - הורי התלמידים, מועצה אזורית, משרד החינוך