נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

יועצת ראש המועצה לענייני מגדר

יועצת ראש המועצה לענייני מגדר

תפקידי היועצת:

יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה פועלת להעצמת נשים באזור ומפתחת מערך שירותים תומכים, תוך טיפוח הצרכים של נשים בקהילה במגוון רחב של תחומים.

תפקיד זה מוגדר על פי חוק הרשויות המקומיות, תש"ס 2000, המחייב כל ראש רשות בארץ למנות יועצת למעמד האישה. באחריותה של היועצת להתוות ולקדם מדיניות כוללת לקידום מעמד האישה ברשות המקומית, לקידום השוויון המגדרי ולביעור ההפליה נגד נשים בכלל.

פעילות היועצת:

 • פיתוח מנהיגות נשים בקהילה
 • קידום נשים בעסקים
 • יוזמות חינוכיות לטיפול וקידום שוויון בין המינים
 • ייצוג ותיאום קשרי חוץ בתחום מעמד האישה, תוך חיבור כל הגורמים הקהילתיים העוסקים בנושא
 • על פי חוק היועצת משמשת גם כממונה על תחום מניעה וטיפול בנושא הטרדות מיניות בעבודה

פורום נשים – תמר:

מועצת הנשים של יישובי המועצה האזורית תמר הוקמה במטרה להוביל ולהשפיע על נערות ונשים, לחיות את חייהן באיכות חיים טובה – תוך לקיחת אחריות אישית וקהילתית, בכבוד אישי והדדי ומתוך מודעות לבריאותן. מועצת הנשים פועלת למימוש, ערכי המנהיגות, השותפות והזכות של כל אישה ונערה לחיות ולקיים חיים מעוררי השראה, באופטימיות וברווחה אישית ומשפחתית.

יעדים:

 • קידום מעמדה ורווחתה של האישה בתחום שיפוט המועצה
 • ייצוג הקול הנשי בקרב מקבלי החלטות ובמוקדי קבלת החלטות
 • תיאום, שיתוף פעולה ואיגום משאבים עם כלל הגופים המקומיים והארציים
 • העצמה, טיפוח ועידוד נשים ונערות למיצוי יכולתן וכישוריהן
 • מתן מידע על זכויות ושירותים שעניינם קידום וסיוע לנשים
 • שיפור בתחומי בריאות ואיכות החיים
 • מתן זרקור על קבוצות ייחודיות, כגון: אימהות חד הוריות, נשים נפגעות אלימות
  
הגב' עפרה גזית, יועצת ראש המועצה לענייני מגדר, החלה בתפקיד זה לפני כארבע שנים ופועלת להחדרת חשיבה מגדרית בכל אגפי המועצה, לרווחת המגדר הנשי.
 
פרטים ליצירת קשר: 
 

שם

תפקיד

טלפון

פקס

דואר אלקטרוני

עפרה גזיתיועצת ראש הרשות למגדר 08-6688829 08-6688929ofra@ma-tamar.co.il