נגישות
English French Russian
לעמוד המועצה ב - Facebook

הגשת תלונה בנושא חניה

הגשת תלונה בנושא חניה

לחצו כאן לקבלת מידע על הגשת ערעור על דו"ח חניה.
 
להגשת תלונה בנושא חניה (תלונה שאינה ערעור על דו"ח) ניתן לשלוח דוא"ל למחלקת החניה בכתובת: moked@ma-tamar.co.il
 
בפניה יש לציין את הפרטים הבאים:
שם מלא של הפונה
מספר דו"ח חניה
מספר הרכב
מהות התלונה
 
בברכה,
 
מחלקת החניה
08-6688877