נגישות

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
מפת אתר
תוצאות חיפוש
Collapse אודות המועצהאודות המועצה
אודות המועצה
Collapse ראש המועצהראש המועצה
דבר ראש המועצה
מגזין ראש המועצה
מבנה ארגוני
חברי מליאת המועצה
יועצת ראש המועצה לענייני מגדר
חוקי עזר
לשכת ראש המועצה - צור קשר
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2019
פרוטוקול ישיבות המועצה לשנת 2018
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2015
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2014
Collapse מידע ומכרזיםמידע ומכרזים
שעות קבלת קהל
חופים
חניה
ארנונה
תוצאות דיגום מים
שירותי רפואה
Collapse דרושים ומכרזיםדרושים ומכרזים
מכרזי המועצה לשנת 2019
מכרזי כוח אדם
מאגר יועצים וספקים במועצה
דרושים לוועדות תמר
"קול קורא"
מכרזים מתנ"ס תמרית
פרסום התקשרויות עם ספקים
דרושים ומכרזים בחברה הכלכלית
הצהרת נגישות
Collapse אגפי המועצהאגפי המועצה
Collapse אגף מנכ"לאגף מנכ"ל
אודות האגף
מבנה ארגוני
Collapse משאבי אנושמשאבי אנוש
טפסים - משאבי אנוש
מחלקת מערכות מידע
מוקד 106 ומדיה דיגיטלית
Collapse מחלקת פיקוח וחניהמחלקת פיקוח וחניה
Collapse רשות החניהרשות החניה
parking
מחלקת בטחון
Collapse אגף תיירותאגף תיירות
אתרים ואטרקציות
שירותי רפואה ורפואת חירום
פסטיבלים ואירועים
לינה בתמר
חופים
אוכלים בתמר
אירועים בשטחים פתוחים
Collapse אגף גזברותאגף גזברות
מבנה ארגוני
מטרות ויעדים
ארנונה
תמצית הדו"חות הכספיים
מחלקת הנהלת חשבונות
Collapse מחלקת גבייהמחלקת גבייה
טפסי מחלקת גבייה
Collapse מחלקת רכשמחלקת רכש
טפסי מחלקת רכש
טפסים - מחלקת גזברות וגביה
"הגזבר המיתולוגי" - דף לזכרו
Collapse אגף מזכיראגף מזכיר
בעלי התפקידים מזכירות
מבנה ארגוני
רשימת ועדות המועצה
Collapse חוק חופש המידעחוק חופש המידע
טפסי חוק חופש המידע
Collapse תלונות הציבורתלונות הציבור
דו"חות מבקר הפנים
מחלקת חקלאות
מחלקת מל"ח משק לשעת חירום
Collapse איכות הסביבה - הוועדה להגנת הסביבה "תמר"איכות הסביבה - הוועדה להגנת הסביבה "תמר"
פרויקטים בפעולה
בעלי תפקידים ויצירת קשר
פרוטוקולים איכות הסביבה משנת 2014 ואילך
פרוטוקולים איכות הסביבה שנים קודמות
אישור תושב
טפסים להנפקת אישור תושב
Collapse אגף חינוך וקהילהאגף חינוך וקהילה
מבנה ארגוני
מחלקת חינוך
פרוייקטים
טפסי חינוך
מחלקת הילדים והנוער
Collapse המחלקה לשירותים חברתיים - רווחההמחלקה לשירותים חברתיים - רווחה
טפסי המחלקה לשירותים חברתיים - רווחה
מתנ"ס תמרית
כיכר סדום - לוח פעילויות ילדים ונוער
עין גדי - לוח פעילויות ילדים ונוער
הר עמשא - לוח פעילויות ילדים ונוער
Collapse אגף תפעולאגף תפעול
דבר מנהל האגף
מבנה ארגוני
מחלקת אחזקה
מחלקת חופים, גינון ובטיחות
Collapse תברואה, וטרינריה ורישוי עסקיםתברואה, וטרינריה ורישוי עסקים
טפסים מתחום רישוי עסקים
המפרט האחיד - דרישות פרטניות
תוצאות דיגום מי שתייה
חשוב לדעת - תברואה
Collapse מחלקת מים וביובמחלקת מים וביוב
Collapse תוצאות דיגום שפכים לשנת 2017תוצאות דיגום שפכים לשנת 2017
דיגום שפכים - פברואר 2017
דיגום שפכים - מרץ 2017
דיגום שפכים - אפריל 2017
תוצאות דיגום שפכים - יוני 2017
תוצאות דיגום שפכים - אוגוסט 2017
דיגום שפכים- ספטמבר 2017
תוצאות דיגום שפכים אוקטובר 2017
תוצאות דיגום שפכים - דצמבר 2017
Collapse תוצאות דיגום שפכים לשנת 2016תוצאות דיגום שפכים לשנת 2016
דיגום שפכים יוני 2016
דיגום שפכים - אוגוסט 2016
דיגום שפכים אוקטובר 2016
דיגום שפכים - דצמבר 2016
דיגום שפכים פברואר 2016
דיגום שפכים אפריל 2016
Collapse תוצאות דיגום שפכים לשנת 2018 תוצאות דיגום שפכים לשנת 2018
תוצאות דיגום שפכים - אפריל 2018
תוצאות דיגום שפכים יוני 2018
תוצאות דיגום שפכים - פברואר 2018
תוצאות דיגום שפכים אוגוסט 2018
תוצאות דיגום שפכים - אוקטובר 2018
תוצאות דיגום שפכים דצמבר 2018
תוצאות דיגום שפכים 2019
Collapse אגף הנדסהאגף הנדסה
מבנה ארגוני
אתר הוועדה המקומית
מחלקת פיקוח על הבניה, נכסים וארנונה
מחלקת בינוי ופרוייקטים
מחלקת תשתיות ותנועה
הגשת תכניות לתאום תשתיות
הגשת תוכניות לרשות תמרור - תנועה
הגשת תכניות לאישור חפירה
גלריית תמונות
Collapse יישובים וקליטהיישובים וקליטה
Collapse מחלקת יישוביםמחלקת יישובים
פורום הנהגה וצמיחה דמוגרפית
כותבים עלינו
קול קורא ליישובים
תוכניות עבודה ואסטרטגיה
עין גדי - קיבוץ
נווה זוהר - ישוב קהילתי
הר עמשא - כפר שיתופי להתיישבות חקלאית
עין תמר - מושב
נאות הכיכר - מושב
עין חצבה - מושב
אלפון המועצה
ילדים ונוער
Collapse גופי סמךגופי סמך
החברה הכלכלית חבל ים המלח
רשות ניקוז ים המלח
מטמנות אפעה, תשתיות וסביבה
מרכז מדע ים המלח
מכון מחקר ים המלח
Collapse ביטחון וחירוםביטחון וחירום
משק לשעות חירום
ביטחון שוטף
יחידות החילוץ
Collapse שירותיםשירותים
מוקד 106
תשלומים
Collapse טפסיםטפסים
חינוך
ארנונה
ועדה מקומית
וועדה מקומית
רישוי עסקים
תחבורה ותשתיות
דו"חות חניה
תפריט שמאלי
Collapse צור קשרצור קשר
הגשת תלונה בנושא חניה
פניות למנהל האתר
פניה לממונה על תלונות הציבור
שעות קבלת קהל באגפי המועצה
פניות בתחום חוק חופש המידע
Collapse קישורים ומידעקישורים ומידע
אתרים נוספים
מידע שימושי
עיתון עלי תמר
תמר בתקשורת
Collapse מעניין לדעתמעניין לדעת
חדשות ראש המועצה - מגזין חודשי
תעסוקה באזורינו
לוח מודעות
Collapse חדשות התמרחדשות התמר
חדשות התמר - 2.3.17
פרסום הסדרי הנגישות במועצה
Collapse ארכיוןארכיון
לוח פעילות ילדים ונוער
וועדות המועצה
מכרזים החברה הכלכלית חבל ים המלח
דרושים ומכרזים
ועדות המועצה 2017
דרושים ומכרזים
מכרזי המועצה לשנת 2017
מכרזי המועצה 2018
מעניין לדעת
גלריה וסרטונים