נגישות

Skip Navigation Links.
Collapse עמוד הביתעמוד הבית
מפת אתר
תוצאות חיפוש
Collapse אודות המועצהאודות המועצה
אודות המועצה
ראש המועצה
לשכת ראש המועצה - צור קשר
מבנה ארגוני
חברי מליאת המועצה
Collapse וועדות המועצהוועדות המועצה
ועדות המועצה 2017
חוקי עזר
יועצת ראש המועצה לענייני מגדר
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2017
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2016
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2015
פרוטוקולים מישיבות המועצה לשנת 2014
הצהרת נגישות
Collapse אגפי המועצהאגפי המועצה
Collapse אגף מנכ"לאגף מנכ"ל
אודות האגף
מבנה ארגוני
Collapse מחלקת משאבי אנושמחלקת משאבי אנוש
טפסים - משאבי אנוש
מחלקת מערכות מידע
מוקד 106 ומדיה דיגיטלית
מחלקת פיקוח וחניה
Collapse אגף גזברותאגף גזברות
מבנה ארגוני
מטרות ויעדים
ארנונה
תמצית הדו"חות הכספיים
מחלקת הנהלת חשבונות
Collapse מחלקת גבייהמחלקת גבייה
טפסי מחלקת גבייה
Collapse מחלקת רכשמחלקת רכש
טפסי מחלקת רכש
טפסים - מחלקת גזברות וגביה
"הגזבר המיתולוגי" - דף לזכרו
Collapse אגף מזכיראגף מזכיר
דבר המזכיר
מבנה ארגוני
Collapse חוק חופש המידעחוק חופש המידע
טפסי חוק חופש המידע
Collapse תלונות הציבורתלונות הציבור
רשימות וועדות המועצה
חברי המליאה וחברי דירקטוריון חברות בת
מחלקת חקלאות
מחלקת בטחון
מחלקת מל"ח משק לשעת חירום
Collapse איכות הסביבה - הוועדה להגנת הסביבה "תמר"איכות הסביבה - הוועדה להגנת הסביבה "תמר"
פרויקטים בפעולה
בעלי תפקידים ויצירת קשר
פרוטוקולים איכות הסביבה משנת 2014 ואילך
פרוטוקולים איכות הסביבה שנים קודמות
טפסים להנפקת אישור תושב
אישור תושב
Collapse אגף חינוך וקהילהאגף חינוך וקהילה
מבנה ארגוני
מחלקת חינוך
פרוייקטים
טפסי חינוך
Collapse מחלקת הילדים והנוערמחלקת הילדים והנוער
טפסי יחידת הנוער
לוח פעילות ילדים ונוער
Collapse המחלקה לשירותים חברתיים - רווחההמחלקה לשירותים חברתיים - רווחה
טפסי המחלקה לשירותים חברתיים - רווחה
מתנ"ס תמרית
תרבות בתמר
חוגים בתמר
Collapse אגף תפעולאגף תפעול
דבר מנהל האגף
מבנה ארגוני
מחלקת אחזקה
מחלקת חופים, גינון ובטיחות
Collapse תברואה, וטרינריה ורישוי עסקיםתברואה, וטרינריה ורישוי עסקים
טפסים מתחום רישוי עסקים
Collapse מחלקת מים וביובמחלקת מים וביוב
Collapse תוצאות דיגום שפכים לשנת 2016תוצאות דיגום שפכים לשנת 2016
דיגום שפכים יוני 2016
דיגום שפכים - אוגוסט 2016
דיגום שפכים אוקטובר 2016
דיגום שפכים - דצמבר 2016
דיגום שפכים פברואר 2016
דיגום שפכים אפריל 2016
Collapse תוצאות דיגום שפכים לשנת 2017תוצאות דיגום שפכים לשנת 2017
דיגום שפכים - פברואר 2017
דיגום שפכים - מרץ 2017
Collapse אגף הנדסהאגף הנדסה
דבר מנהל האגף
מבנה ארגוני
בעלי תפקידים ויצירת קשר
אתר הוועדה המקומית
מחלקת בינוי ופרוייקטים
מחלקת תשתיות ותנועה
הגשת תכניות לתאום תשתיות
הגשת תוכניות לרשות תמרור - תנועה
הגשת תכניות לאישור חפירה
Collapse יישובים וקליטהיישובים וקליטה
עין גדי - קיבוץ
נווה זוהר - ישוב קהילתי
הר עמשא - כפר קהילתי
עין תמר - מושב
נאות הכיכר - מושב
עין חצבה - מושב
ילדים ונוער
Collapse גופי סמךגופי סמך
החברה הכלכלית חבל ים המלח
רשות ניקוז ים המלח
מטמנות אפעה, תשתיות וסביבה
מרכז מדע ים המלח
החברה הכלכלית ים המלח
מכון מחקר ים המלח
דבר ראש המועצה
Collapse שירותיםשירותים
מוקד 106
תשלומים
Collapse טפסיםטפסים
חינוך
ארנונה
ועדה מקומית
וועדה מקומית
רישוי עסקים
תחבורה ותשתיות
דו"חות חניה
Collapse תפריט שמאליתפריט שמאלי
Collapse ביטחון וחירוםביטחון וחירום
משק לשעות חירום
ביטחון שוטף
יחידות החילוץ
גלריה וסרטונים
רשות החניה
לוח מודעות
Collapse צור קשרצור קשר
צור קשר
הגשת תלונה בנושא חניה
פניות למנהל האתר
פניה לממונה על תלונות הציבור
שעות קבלת קהל באגפי המועצה
Collapse קישורים ומידעקישורים ומידע
אתרים נוספים
Collapse מידע שימושימידע שימושי
אתרים ואטרקציות
לינה ב"תמר"
שירותי רפואה ורפואת חירום
עיתון עלי תמר
תמר בתקשורת
Collapse מידע ומכרזיםמידע ומכרזים
שעות קבלת קהל
חופים
חניה
ארנונה
דרושים ומכרזים
תוצאות דיגום מים
שירותי רפואה
אירועים
מעניין לדעת
Collapse חדשות התמרחדשות התמר
חדשות התמר - 2.3.17
פרסום הסדרי הנגישות במועצה